Saitoti.

Over Saitoti

Wie vormt de stichting?

Nienke Nasserian Nillesen | Voorzitter

Mezzosopraan en klassiek muziektheatermaakster Nienke Nasserian Nillesen (24) studeert aan het laatste jaar van haar master Muziektheater Klassiek aan het Fontys Conservatorium in Tilburg. Ze heeft een voorstelling gemaakt over de Masai.

In Masai vertelt de Nederlands-Tanzaniaanse klassiek-muziektheatermaakster Nienke Nasserian Nillesen over haar familie in Tanzania. Over haar band met haar vader, stamhoofd van de Masai, en haar 34 broertjes en zusjes. Persoonlijke verhalen wisselt zij af met klassieke aria’s en Afrikaanse liederen. Een reis naar Tanzania, een verhaal over familie, gemis, communicatie en het allesomvattende thema: cultuurverschil.

Toen ze de Masai bezocht, merkte ze dat de eerste levensbehoeften niet vanzelfsprekend zijn. Daarom besloot ze om met behulp van benefietconcerten geld in te zamelen voor Stichting Saitoti, om de educatie, water- en zorgvoorzieningen in Ngoile voor de Masai- community te verbeteren.


John Verdellen | Secretaris

Mijn naam is John Verdellen, ben getrouwd met Wilma en samen hebben wij drie dochters. Ik heb > 40 jaar in de Financiële Dienstverlening gewerkt, waarvan de laatste tien jaar als directie-secretaris bij een grote bank. Sedert juni 2017 ben ik met pensioen.
In het verleden heb ik naast mijn reguliere werk verschillende maatschappelijke functies bekleed in raden van toezicht, besturen en medezeggenschapsraden. Het is mooi dat ik mijn ervaring nu kan inzetten ten behoeve van een stichting waarvan mijn nichtje Nienke de initiator is.


Jos van Ewijk | Penningmeester

Mijn naam is Jos van Ewijk en ben getrouwd met Marly en wij hebben samen een dochter en een zoon.
Ik ben registeraccountant en heb in 1985 een eigen accountantskantoor opgericht. Sedert 1 april 2017 ben ik gedeeltelijk met pensioen. Ik heb diverse bestuursfuncties gehad binnen een landelijke sportorganisatie en heb nog diverse bestuursfuncties binnen plaatselijke organisaties op financieel en cultureel gebied. Ik kende Nienke als de vriendin van mijn schoondochter en was zeer verheugd en verrast toen zij mij vroeg als bestuurslid. Na een gesprek met haar over de visie en doelstelling van de Stichting heb ik dan ook besloten als bestuurslid toe te treden. De voornaamste reden hiervoor was en is dat de Stichting er voor wil en kan zorgen dat de financiële donaties rechtstreeks bij de Masai gemeenschap terecht komen.


Activiteiten

  • Opleiden van lokale Masai-jeugd in Tanzania
  • Aanleggen en onderhouden van lokale watervoorziening
  • Verbeteren en aanvullen van zorghulpmiddelen in lokale Masai-communities
  • Financiering door middel van giften en kaartverkoop benefietconcerten

Kernwaarden

  • Gelijkheid in educatie
  • Beschikbaarheid van eerste levensbehoeften
  • Broederschap
  • Muziek als universele taal
  • Wederdienst voor donateurs

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018

Staat van baten en lasten 2022
Staat van baten en lasten 2021
Staat van baten en lasten 2020
Staat van baten en lasten 2019
Staat van baten en lasten 2018

Balans 2022
Balans 2021
Balans 2020